Privacy Woestijnvis Acties

Woestijnvis hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wenst u daarom goed te informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden.

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of actie via onze website www.woestijnvis.be kunnen wij u vragen bepaalde persoonsgegevens met ons te delen. Deze gegevens zullen door ons in het kader van de wedstrijd of actie verwerkt worden om de “winnaar(s)”, “hoogste bieder(s)”, … te kunnen bepalen en om de deelnemers vervolgens in het kader van de wedstrijd of actie te kunnen contacteren. Deelnemen doet u door het formulier op de website in te vullen. Door dit in te vullen verleent u ons de toestemming de door u ingevulde persoonsgegevens te verwerken in het kader van de betrokken wedstrijd of actie. U kan ten allen tijde deze toestemming weer intrekken door een mail te sturen naar privacy@woestijnvis.be. Mogelijks zullen wij uw deelname in dergelijk geval moeten schrappen en kan u desgevallend geen aanspraak meer maken op de “prijs” van de wedstrijd of actie. Verder beschikt u over het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, het recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens & het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. De gegevens die wij in dit kader van u ontvangen worden bewaard op de servers van onze website leverancier en zullen maximaal tot 3 maanden na afloop van de wedstrijd of actie bewaard worden.

Deze privacy verklaring gaat uit van Woestijnvis NV, met maatschappelijke zetel te Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde en ingeschreven in de KBO onder ondernemingsnummer 0460.337.749.

U kan ons voor vragen, opmerkingen of klachten steeds contacteren door een e-mail te sturen naar volgend e-mailadres, privacy@woestijnvis.be.

Indien u een klacht heeft, geven we er de voorkeur aan dat u in eerste instantie contact met ons opneemt zodat we deze in samenspraak kunnen behandelen. U heeft echter ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (i.e. de vroegere privacycommissie).

 
 
hover button