Privacy

Woestijnvis hecht veel belang aan uw privacy en daarom wensen wij u te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Privacyverklaring

Woestijnvis verwerkt persoonsgegevens van u wanneer u solliciteert als stagiair of werkzoekende voor een job bij Woestijnvis.

Doel:

Uw persoonsgegevens worden door Woestijnvis voor volgende doeleinden verwerkt:

  • De selectie & rekrutering van personeel en/of stagiairs

Welke gegevens:

In dit kader verwerkt Woestijnvis volgende gegevens van u:

  • Identificatie- & contactgegevens
  • Professionele gegevens zoals vermeld op uw CV en in uw motivatiebrief.

Termijn:

Bovenstaande gegevens zullen door ons niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk voor de realisatie van hogervermeld doel. Wanneer u niet wordt weerhouden zullen uw persoonsgegevens tot maximaal 3 jaar na de sollicitatie worden bijgehouden.

Uw rechten: 

U beschikt steeds over volgende rechten:

  • Inzage in uw persoonsgegevens
  • Overdracht van uw persoonsgegevens
  • Rechtzetting van uw persoonsgegevens indien deze onvolledig, foutief of verouderd blijken te zijn
  • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Wissing van uw persoonsgegevens

Indien u hieromtrent vragen of klachten heeft kan U zich richten tot onze Data Protection Officer via onderstaande contactgegevens.
Verder heeft U heeft ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Hiervoor kan u terecht op volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Contactgegevens:

Data Protection Officer, privacy@woestijnvis.be

 
 
hover button